Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam-PGD An Đông

28 Cơ Hội Việc Làm Cho Bạn

Chuyên viên cao cấp phân tích tín dụng - Khối Ngân hàng bán buôn

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

CVCC Quản lý và Khai thác Danh mục MSME

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Chuyên gia Phát triển kênh thay thế (Mảng CS & Telesales)

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Giám đốc MSME (MSME Manager)

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Giám đốc Trung tâm KHDN

 • Khánh Hòa, Long An
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Chuyên viên cao cấp đảm bảo ANTT

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Chuyên viên Cao cấp PTSP Bảo hiểm Nhân thọ

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên

 • Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Giao dịch viên

 • Đà Nẵng, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Chuyên viên Tư vấn dịch vụ Tài chính cá nhân CSO

 • Kiên Giang, Long An, Cà Mau
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Chuyên viên Khách hàng cá nhân (RBO) - TCB Phú Quốc

 • Kiên Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Giám đốc dịch vụ khách hàng - TCB Phú Quốc

 • Kiên Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Trưởng quỹ (TrQ) - TCB Phú Quốc

 • Kiên Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Retail Product Specialist

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Retail risk policy specialist

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Risk Modelling Specialist

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Digital Marketing – Chuyên gia phát triển thương hiệu số

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Business Analyst – Chuyên gia phát triển sản phẩm

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Product Owner – Chuyên gia phát triển sản phẩm

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Chuyên viên cao cấp kiểm soát rủi ro hoạt động và tuân thủ

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

CVCC kế hoạch và quản trị hiệu quả kinh doanh

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Chuyên gia Bảo hiểm

 • Khánh Hòa
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Chuyên viên Khách hàng ưu tiên

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Chuyên viên Khách hàng ưu tiên

 • Bình Dương
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Nhân viên Hành Chính

 • Hà Nội, HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Nhân viên Lễ tân tại chi nhánh (Greeter)

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Kiểm soát viên

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020