Công Ty Cổ Phần NextGen Việt Nam - Đại Việt Group

23 Cơ Hội Việc Làm Cho Bạn

NHÂN VIÊN DỰNG VIDEO KÊNH SOCIAL MEDIA

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 11/03/2020

NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG FANPAGE

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 11/03/2020

NHÂN VIÊN DỰNG VIDEO KÊNH SOCIAL MEDIA

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 11/03/2020

NHÂN VIÊN DỰNG VIDEO KÊNH SOCIAL MEDIA

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 11/03/2020

NHÂN VIÊN DỰNG VIDEO KÊNH SOCIAL MEDIA

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 11/03/2020

NHÂN VIÊN DỰNG VIDEO KÊNH SOCIAL MEDIA

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 11/03/2020

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 23/04/2020

BIÊN TẬP VIÊN KỊCH BẢN VIDEO GIẢI TRÍ

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 04/03/2020

NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 08/04/2020

BIÊN TẬP VIÊN ÂM NHẠC ÂU MỸ

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 25/03/2020

NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 21/03/2020

NHÂN VIÊN CONTENT REVIEW ẨM THỰC VÀ DU LỊCH

 • Hà Nội
 • Mức lương: 3 - 5 triệu
 • Hạn nộp: 26/03/2020

TRỢ LÝ GIA ĐÌNH

 • Hà Nội
 • Mức lương: 3 - 5 triệu
 • Hạn nộp: 19/03/2020

NHÂN VIÊN BẾP CHÍNH KHÁCH SẠN

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 11/03/2020

NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

 • Hà Nội
 • Mức lương: 3 - 5 triệu
 • Hạn nộp: 25/03/2020

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG/CÀ PHÊ

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 02/04/2020

NHÂN VIÊN THU NGÂN

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 12/03/2020

NHÂN VIÊN LỄ TÂN (NAM)

 • Hà Nội
 • Mức lương: 3 - 5 triệu
 • Hạn nộp: 25/03/2020

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 02/04/2020

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH (RA TẾT NHẬN VIỆC)

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 01/02/2020

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (RA TẾT NHẬN VIỆC)

 • Hà Nội
 • Mức lương: 3 - 5 triệu
 • Hạn nộp: 27/02/2020

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 20/01/2020

KIỂM SOÁT VIÊN TÀI CHÍNH

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 08/04/2020