Nhà hàng Chay - Bếp Xanh An Duyên

7 Cơ Hội Việc Làm Cho Bạn

TẠP VỤ

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 01/07/2020

PHỤC VỤ

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 01/07/2020

PHA CHẾ

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

BẾP

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

PHỤC VỤ

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

PHỤC VỤ

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

PHỤC VỤ

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020