Hòa Phát - Chi Nhánh Công Ty TNHH ống Thép Hòa Phát

18 Cơ Hội Việc Làm Cho Bạn

Chuyên viên Ban Kiểm soát

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

Nhân vien IT

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

Kỹ sư cơ khí

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

Phó quản đốc xưởng cơ điện

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

Nhân viên Hành chính- nhân sự

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

Kỹ sư cơ khí

 • Bình Dương
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

Nhân viên phòng Kinh doanh

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

Chuyên viên Ban Tài chính

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

Lễ tân văn phòng

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

Nhân viên Bảo vệ

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

Nhân viên vật tư tại Đồng Nai

 • Đồng Nai
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

Nhân viên phòng Xuất Khẩu

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

Nhân viên Cơ điện và Kỹ thuật cơ khí

 • Hà Nội, Hưng Yên
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

Cán bộ cơ điện

 • Hà Nội, Hưng Yên
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

Cán bộ kỹ thuật xe - máy công trình

 • Hà Nội, Hưng Yên
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

Nhân viên Xuất nhập khẩu

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

Nhân viên Bán hàng

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020

Nhân viên Kinh doanh Thị trường Phân bón

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/06/2020