Tự Lập - Công Ty TNHH Truyền Thông Tự Lập

9 Cơ Hội Việc Làm Cho Bạn

Tuyển dụng kế toán trưởng làm việc tại Việt Trì

 • Phú Thọ
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 11/05/2020

Kỹ sư Giao thông – Thủy lợi – Xây dựng

 • Phú Thọ
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

 • Phú Thọ
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 24/05/2020

Tuyển dụng chỉ huy trưởng công trường

 • Phú Thọ
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 18/05/2020

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật xây dựng

 • Phú Thọ
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 05/05/2020

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

 • Phú Thọ
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 04/05/2020

Tuyển dụng Nhân viên vật tư xây dựng

 • Phú Thọ
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 25/05/2020

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bê tông thương phẩm

 • Phú Thọ
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 24/05/2020

Tuyển dụng nhân viên bảo vệ

 • Phú Thọ
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 08/06/2020