Công Ty TNHH Kona

11 Cơ Hội Việc Làm Cho Bạn

Nhân viên Xuất Hàng

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Công nhân phụ may

 • HCM, Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Công nhân đứng máy chần

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Nhân viên thiết kế sản phẩm

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Chuyên viên marketing

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Nhân viên kinh doanh

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Nhân sự

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Nhân viên Marketing

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Nhân viên Kế toán

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Nhân viên Thiết kế

 • HCM, Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Công nhân May

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020