Công Ty TNHH Hanoi Vietnam

5 Cơ Hội Việc Làm Cho Bạn

nhân viên kinh doanh

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 29/06/2020

nhân viên telesales

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 31/05/2020

thợ lái máy xúc, máy ủi

 • Hà Nội
 • Mức lương: trên 10 triệu
 • Hạn nộp: 29/06/2020

THỢ SỬA CHỮA, THỢ HÀN

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 09/06/2020

kỹ sư xây dựng

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 02/06/2020