Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng

11 Cơ Hội Việc Làm Cho Bạn

GIÁM ĐỐC MARKETING

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI

 • HCM
 • Mức lương: trên 10 triệu
 • Hạn nộp: 31/05/2020

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Nhân viên Hành chánh – Bán hàng

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

PHÓ PHÒNG/ CHUYÊN VIÊN SẢN PHẨM VÀ CÂY TRỒNG

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

LẬP TRÌNH VIÊN

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUẢNG BÁ

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT QUẢNG BÁ

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THUỐC BVTV

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020