Công Ty Cổ Phần Hải Nguyên

7 Cơ Hội Việc Làm Cho Bạn

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

 • Hà Nội
 • Mức lương: trên 10 triệu
 • Hạn nộp: 27/05/2020

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 27/05/2020

CÔNG NHÂN

 • Hà Nội
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 25/05/2020

KỸ THUẬT TRẠI

 • Hà Nội
 • Mức lương: 7 - 10 triệu
 • Hạn nộp: 27/05/2020

KỸ THUẬT ĐIỆN - NƯỚC TRANG TRẠI

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 27/05/2020

KỸ THUẬT ĐIỆN - NƯỚC TRANG TRẠI

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 27/05/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH

 • Hà Nội
 • Mức lương: trên 10 triệu
 • Hạn nộp: 28/05/2020