Công Ty Cổ Phần Gama Việt Nam

6 Cơ Hội Việc Làm Cho Bạn

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 19/05/2020

KIẾN TRÚC SƯ NỘI THẤT (3D)

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 26/05/2020

KẾ TOÁN THANH TOÁN NỘI BỘ

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 25/05/2020

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN THANG MÁY

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020