Cà Phê Mê Trang - Công Ty Cổ Phần Cà Phê Mê Trang

6 Cơ Hội Việc Làm Cho Bạn

Digital Marketing Manager

 • Khánh Hòa
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 28/05/2020

TỔNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH DOANH KÊNH QUÁN

 • Khánh Hòa
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 28/05/2020

NV Digital Marketing

 • Khánh Hòa
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 28/05/2020

nhân viên kinh doanh kênh HORECA

 • Đà Nẵng, Phan Thiết
 • Mức lương: 5 - 7 triệu
 • Hạn nộp: 28/05/2020

Giám đốc kênh khách hàng trọng điểm (KA)

 • Khánh Hòa
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 28/05/2020

Chuyên viên kinh doanh thị trường Trung Quốc

 • Khánh Hòa
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 28/05/2020