Angimex - Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang

12 Cơ Hội Việc Làm Cho Bạn

Nhân viên Marketing

 • An Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 28/05/2020

Nhân viên Bán hàng (Astore)

 • An Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 28/05/2020

Nhân viên Lái xe

 • An Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 28/05/2020

Nhân viên Vận hành máy

 • An Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 28/05/2020

Nhân viên Kiểm phẩm

 • An Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 28/05/2020

Nhân viên Bán hàng (kênh MT)

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 28/05/2020

Trưởng bộ phận bán hàng Gạo nội địa

 • HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 28/05/2020

Nhân viên kế toán

 • An Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Nhân viên Điều phối

 • An Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 28/05/2020

Chuyên viên IT

 • An Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 28/05/2020

Chuyên viên cấp cao Kiểm soát nội bộ

 • An Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 28/05/2020

Nhân viên bán hàng (thời vụ)

 • An Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 26/05/2020