39 Cơ Hội Việc Làm Cho Bạn

AI Researcher

 • Hà Nội, HCM, Đà Nẵng, Tiền Giang, Hải Phòng
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

Blockchain Engineer (Golang, Javascript, NodeJs, HTML)

 • Hà Nội, HCM, Hải Phòng, Tiền Giang, Đà Nẵng
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

Tester

 • Hà Nội, HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

BA

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

DevOps

 • Hà Nội, HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

Fresher (PHP, Java, .NET, Tester/Automation Tester, DBA/Quản Trị Hệ Thống/ ATBM)

 • Hà Nội, HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

Lập Trình Android

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

Kỹ Sư Tích Hợp Hệ Thống Cloud

 • Hà Nội, HCM, Đà Nẵng, Tiền Giang, Hải Phòng
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

CHUYÊN VIÊN AN NINH THÔNG TIN

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

Kiểm soát chất lượng dịch vụ - QA

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 01/05/2020

Khoa học dữ liệu(Data scientiest)

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 01/05/2020

Chuyên viên truyền thông

 • Kiên Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 26/05/2020

Chuyên viên tư vấn và triển khai dự án KHDN (Presale) TTKD VNPT-Kiên Giang

 • Kiên Giang
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

Embedded Engineer

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

Phân tích không gian và xây dựng CSDL GIS

 • Hà Nội, HCM
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

Chuyên viên An ninh mạng

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Chuyên viên IT/ Quản trị hệ thống

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 26/05/2020

Chuyên viên phát triển giải pháp

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 20/05/2020

Nhân viên hệ thống CNTT_quản lý hạ tầng CNTT

 • Lào Cai
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 05/05/2020

Nhân viên kỹ thuật_vận hành bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật

 • Lào Cai
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ và phát triển sản phẩm

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

Kiểm thử bảo mật ứng dụng

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

Kỹ sư Quản trị hệ thống

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

Kỹ sư Giải Pháp

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

NHÂN VIÊN GIẢI PHÁP CNTT_PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

 • Lào Cai
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

Nhân viên giải pháp CNTT_hỗ trợ triển khai CNTT

 • Lào Cai
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/04/2020

Lập trình xử lý song song trong Big Data

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Lập trình trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI)

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/05/2020

Kỹ sư Công nghệ thông tin

 • Phú Thọ
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/12/2020

Kỹ sư Điện tử - Viễn thông

 • Phú Thọ
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/12/2020

Quản trị cơ sở dữ liệu

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/03/2020

Chuyên viên lập trình front-end

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/03/2020

Chuyên viên lập trình Java, lập trình xử lý

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/03/2020

Lập trình xử lý song song trong Big Data

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/03/2020

Kiểm thử bảo mật ứng dụng

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/03/2020

Lập trình Hệ thống Core Payment

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/03/2020

Chuyên viên phát triển chương trình E-learning (kỹ thuật bài giảng eLearning)

 • Đà Nẵng
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/03/2020

Giảng viên lĩnh vực Phần mềm và cơ sở dữ liệu

 • Hà Nội
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 31/03/2020