Tag Archives: khóa học

Giảng sư NovaJob: Từ thất bại đi đến những thành công

Trong thị trường lao động đầy tính cạnh tranh như hiện nay, việc tìm cho bản thân một công việc phù hợp với một mức lương tương xứng không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, với khả năng nhìn nhận vấn đề và định vị bản thân đúng đắn, các giảng sư của NovaJob […]