Đăng ký tham dự hội thảo miễn phí do Novaedu tổ chức

 

  1. Buổi hội thảo hoàn toàn miễn phí
  2. Trên giảng đường tại NovaEdu, 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
  3. Thông tin bạn đăng ký được bảo mật, và không được dùng cho bất cứ bên thứ ba nào
  4. Chờ ít hơn 20 phút, nhận lại cuộc gọi từ Novaedu. Khi bạn đăng ký tại Form bên phải này