Chính sách bảo mật và quyền riêng tư từ Novaedu

 

Dưới đây là Chính sách bảo mật & Quyền riêng tư từ NovaEdu. Được cập nhật ngày 29/5/2018. Chính sách này như một bản cam kết từ Novaedu, cố gắng tôn trọng quyền riêng tư và chủ quyền của bạn.

Tôn chỉ Novaedu dùng thông tin liên hệ của bạn?

Bằng mọi giá, Novaedu sẽ không gửi cho bạn bất cứ thông tin gì. Nếu không được sự đồng ý từ trước của bạn.

Novaedu luôn xin phép bạn, cho phép Noaedu được liên hệ với bạn. Và phải được bạn đồng ý, trước khi bắt đầu bất cứ một cuộc trò chuyện nào. Trong mỗi cách thức liên hệ, Novaedu luôn để sẵn hai quyền quyết định cho bạn. Đồng ý để Novaedu nói chuyện tiếp | Từ chối không nhận. Bạn có thể từ chối nói chuyện tiếp bất cứ lúc nào, khi Novaedu không hợp với bạn

Từ đâu mà Novaedu có thông tin liên hệ của bạn?

Novaedu có thông tin liên hệ của bạn từ:

+ Các hội thảo mà Novaedu tổ chức. Và bạn đồng ý cho Novaedu thông tin liên hệ của bạn

+ Internet

+ Các cuộc gọi điện cho bạn. Và được sự chấp thuận của bạn

+ Website của Novaedu

Novaedu dùng thông tin thu thập của bạn với mục đích gì?

+ Thông báo cho bạn những thông tin đào sâu về các khóa học tại Novaedu

+ Liên hệ với bạn bằng: Email, gọi điện, SMS, Facebook Messenger, Zalo

Làm thế nào Novaedu giữ thông tin liên hệ của bạn an toàn?

+ Novaedu không chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ bên thứ ba nào.

+ Trường hợp Novaedu giải phóng thông tin của bạn. Novaedu sẽ xóa nó khỏi danh sách của Novaedu