Cạnh tranh

Cờ phản biện

 

Nhằm phục vụ tôn chỉ ” Triệt để”. Thì tại Novaedu có Cờ phản biện. Được đặt ngay bàn của học viên.

Trong quá trình nghe giảng bài và thực hành. Học viên có thể phất cờ, khi thấy giảng sư không nói đúng. Và hỏi giảng sư câu hỏi mà học viên đang nghĩ.

Không chỉ phải ngồi nghe. Chỉ có phản biện mới tìm ra được cốt lõi của vấn đề. Và giúp học viên thẩm thấu hoàn toàn.

Hoàn học phí

 

Học viên khi học tại Novaedu. Được hoàn lại học phí khi hai điều sau xảy ra:

  1. Giơ cờ phản biện. Hỏi ngược lại giảng viên về vấn đề đang học, mà giảng viên không có câu trả lời thỏa đáng
  2. Không muốn học tiếp, do giảng viên quá chém gió

Mỗi khóa học tại Novaedu, luôn được niêm yết một học phí cố định, và số buổi cần học. Số học phí này chia đều cho số buổi.

Học viên được hoàn tiền, tương đương với số buổi chưa học ( tính cả buổi đang học mà ko muốn học tiếp nữa, vẫn được hoàn)

Hỗ trợ 6 tháng sau bế giảng

 

Học viên học tại Novaedu. Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp sau khi bế giảng khóa học.

Nếu bạn gặp vấn đề trong khi thực hành khóa học. Bạn có thể hẹn lịch với phòng Đào tạo Novaedu. Để Novaedu hẹn lịch cho bạn gặp trực tiếp giảng viên.

Việc này không hề khó, chỉ một cuộc điện thoại cho Phòng Đào tạo Novaedu