Mail xin phép học viên từ chối

” Chào bạn,
Tôi là Đỗ Mạnh Hùng, CEO của Novaedu.
Vì nhiều cách khác nhau, Novaedu đã có email của bạn. 
Với lý do muốn được gửi email cho bạn, nói tới tới lợi ích đào sâu khóa học tại Novaedu. 
Nhưng để tôn trọng Quyền riêng tư & Bảo mật của bạn mà Novaedu cố gắng cam kết.
Nên trước khi gửi cho bạn thêm thông tin đào sâu các khóa học tại Novaedu. Thì Novaedu muốn xin phép bạn được gửi Email cho bạn.
Bạn có thể quyết định như sau: 
1. Đồng ý nhận email về lợi ích đào sâu khóa học của Novaedu từ Novaedu.
2. Từ chối, không nhận Email của Novaedu. Ấn vào Từ chối​ nhận mail từ Novaedu
(Novaedu sẽ không làm phiền bạn, bằng việc gửi email cho bạn khi bạn từ chối)
Ví dụ: một thông tin Novaedu sẽ gửi cho bạn? 
Khóa học Novajob | Định vị bản thân – Gia tăng thu nhập. Giúp bạn làm thế nào để chấm dứt khổ đau công sở và tăng 50% thu nhập công sở?
Tôi nghĩ nó thực sự có lợi, cả ngắn hạn và dài hạn, nhưng đó chỉ là tôi nghĩ.
Cám ơn bạn đã đọc thông tin này,
Đỗ Mạnh Hùng, từ Novaedu
Phone: 0984 423 335 ( gặp trợ lý Đỗ Thùy Dung)
Địa chỉ:  Nova Edu, 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
 
Tái bút: Đây là email duy nhất, Novaedu gửi cho bạn. Khi bạn từ chối nhận Email từ Novaedu.
Novaedu ở Hà Nội, nếu bạn không muốn theo dõi các bản tin tiếp theo từ Nova. Vui lòng: unsubscribe

Bình luận ( trả lời ngay)