Tư duy gì giúp bạn không bị bật xới trong 2 tháng thử thách

Khi học NovaJob, 2 giảng sư sẽ chỉ cho bạn thêm một vài tư duy nữa. Chúng như sau:

  1. Đừng quan tâm đến hiệu quả

Hãy quan tâm đến việc hoàn thành công việc trước đã

2. Đừng quan tâm đến Sếp quá mức

Hãy quan tâm xem mình muốn làm gì. Thích làm gì. Có lợi cho công ty ra sao.

3. Đánh vào điểm yếu đối thủ xuất hiện

Đừng sợ hãi. Đừng bực mình mà bật xới. Nếu đối thủ công sở mà xuất hiện, hãy tìm điểm yếu của cô/anh ta

Tại sao bạn không học NovaJob?