CV mẫu. Sau khi định vị bản thân. 11/15 công ty đồng ý phỏng vấn

CV này được viết, sau khi bạn đã định vị rõ bản thân. Bạn phải nhớ, tự hỏi ngược lại bản thân nhiều lần 24 câu hỏi này

 

CV (5)

Tại sao bạn không học NovaJob?