17 câu hỏi, hỏi ngược nhà tuyển dụng trong buổi phỏng vấn

17 câu hỏi này, quan trọng dựa vào buổi bạn định vị bản thân. Có bổ sung lựa chọn khôn ngoan cho bạn: Công ty không có thưởng Quốc lễ thì không vào. Căn cứ mẫu này, bạn có thể bổ sung câu hỏi ngược nhà tuyển dụng của mình

 1. Công ty quan tâm tới năng lực thực thi Digital Marketing: Bền vững – Trôi chảy – Cạnh tranh của Team Digital Marekting. Hơn con số độc lập Team mang lại không?
 2. Công ty có thừa nguồn lực, để nuôi phòng Digital Marketing bao gồm 9 người. Lương 55,000,000đ/tháng. Trung bình: 6,100,000đ/người không?
 3. Công ty có thừa nguồn lực, để cấp ngân sách Team Digital Marketing tối thiểu 10,000,000đ/tháng không?
 4. Công ty có thể giúp Team Digital Marketing phá vỡ rào cản với phòng ban khác. Để kết nối công việc không?
 5. Công ty có thưởng vào ngày lễ không?
 6. Công ty chỉ phản biện, tìm điểm yếu của kế hoạch Digital Marketing của Team. Mà không yêu cầu Team Digital Marketing cam kết con số một cách vô căn cứ không?
 7. Mục tiêu con số Team Digital Marketing căn cứ vào con số trung bình của 6 tháng gần nhất được không?
 8. Công ty có thấy tư tưởng của Team Digital Marketing thế này, phù hợp với mục đích lập Team của công ty không?
 9. Tôn chỉ của Team Ditial Marketing là: Bền vững – Trôi chảy – Cạnh tranh ( cuối cùng mới là hiệu quả). Công ty có thấy phù hợp không?
 10. Team Digital Marketing có thể tiếp cận với sản phẩm của công ty một cách dễ dàng, liên tục, không trở ngại gì được không?
 11. Công ty có thể thay đổi tính chất / giá bán của sản phẩm, dịch vụ hiện tại của mình. Căn cứ vào thông tin Team Ditial Marketing thu thập được từ người đã trả tiền cho mình, từ đối thủ và từ điểm yếu phát hiện ra không?
 12. Công ty có quan tâm tới sản phẩm/dịch vụ của mình trước. Sau đó mới là mục tiêu con số không?
 13. Công ty có sẵn sàng phản biện 2 lần với Team về kế hoạch không?
 14. Nếu khi kế hoạch được duyệt, công ty không thay đổi kế hoạch giữa chừng được không?
 15. Có người thanh tra KPI của Team hơn là nghi ngờ Team trực tiếp không?
 16. Công ty có yêu sản phẩm / dịch vụ của chính mình không? Thể hiện qua 75% nhân lực công ty dùng sản phẩm/ dịch vụ của mình.
 17. Công ty có quan tâm đến 6 đối thủ cạnh tranh với mình không?

Tại sao bạn không học NovaJob?