Tại sao học Đại học Top 1 lại ra đi chạy Grab? Liệu còn lựa chọn phù hợp bản thân nào không?

Tại sao bạn không học NovaJob?