Đi làm thuê hay KD tự do? Tự do có được ngồi điều hòa không?

Tại sao bạn không học NovaJob?